Underhålla en putsad fasad

I våra äldre städer såsom Stockholm hittar vi många putsade fasader från 1600-talet. Fasaderna är faktiskt unika i världen då de består av kalkputs med kalkfärg vilket ger ett beständigt resultat. Även idag byggs hus med putsade fasader men i dag innehåller putsen cement så gör blandningen hårdare. 

Om du själv äger ett hus med putsad fasad ser underhållet lite annorlunda ut från tegel och trä. En putsad fasad i gott skick kräver inte så mycket underhåll, på sin höjd behöver du tvätta putsen ibland för att ta bort vägsmuts och feta föroreningar.

En putsad fasad kan enligt Frakka hålla i åtminstone 50 år om det underhålls rätt. Men även en fin fasad kan råka ut för olyckor och problem genom åren, ett av det vanligaste är frostsprängningar. Via små sprickor tar sig vatten in bakom putsen och när minusgraderna kommer expanderar isen och putsen släpper från fasaden.

För att laga frostsprängningar och sprickor behöver du knacka bort putsen cirka 2 centimeter runt om spricka. Därefter ska området tunngrundas innan du lägger på putsbruk och målar. Det viktiga är att använda samma putsbruk som resten av fasaden. Om fasaden har kalkputs kan du inte använda cementputs för lagningar eftersom cementputsen är betydligt hårdare än kalkputsen.

Andra anledningar varför det uppstår sprickor i fasaden kan vara sättningsskador, när huset sjunker eller reser sig från grunden. Sättningsskador kan vara allvarliga och leda till stora reparationskostnader. Om huset börjar sjunka ner i jorden behöver du lyfta huset och då pratar vi om flera hundra tusen. Tror du att en spricka kan bero på sättningar ska du inte laga sprickan på en gång, iaktta den under några veckor eller månader istället. Om den växer måste du ta in en fackman som kan besikta skadan och fastställa om det rör sig om en sättning eller inte.