• Riksförbundet Svensk Trädgård

    I takt med att befolkningen ökade under 1900-talets början sattes byggande igång i och utanför Sveriges storstäder. Alla ville ha ett trevligt hem och gärna en trädgård med vackra växter och träd. Det var under samma period som Sveriges Pomologiska Förening startade (1900). Som namnet antyder arbetade föreningen med odling av äpplen och skötsel av »more